fbpx

NATALIA SOŁTOWSKA

Prawnik

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach swojej specjalizacji, doradztwa w zakresie prawa pracy oraz przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Zajmuje się w szczególności prowadzeniem postępowań sądowych oraz przygotowywaniem dokumentów właściwych. Przeprowadza audyty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania dokumentacji dotyczącej kwestii ochrony danych osobowych, w tym RODO, ze szczególnym uwzględnieniem struktury danego przedsiębiorstwa, jego powiązań z innymi podmiotami, procedur obowiązujących w danym przedsiębiorstwie oraz przyjętych rozwiązań w zakresie systemu informatycznego.

 

Pełni funkcję IOD w przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Przeprowadziła ponad 100 godzin szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych.

Holler Box