fbpx

BARTŁOMIEJ WŁOCH

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Wspiera Kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów. Uczestniczy w projektach dotyczących opracowania, audytu i wdrożenia systemów ochrony informacji oraz danych osobowych.

 

W obszarze jego zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego pod kątem ochrony interesów artystów i projektantów.

 

Słuchacz podyplomowych studiów: Ochrony danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych – prowadzonych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Holler Box