fbpx

NASZ SPECJALISTA

Marek Kliś

Marek Kliś

Radca Prawny / Partner

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo informacji w firmie

  • pomoc w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa przepływu informacji i pracy z danymi;

 

  • audyt rozwiązań funkcjonujących w firmie, który jest niezbędny dla ich oceny i skrojenia systemu na miarę potrzeb konkretnego podmiotu;

 

  • opracowanie rekomendacji na podstawie analizy luk w dotychczas obowiązującym systemie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, z dużym naciskiem na zapewnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i know how;

Ochrona danych osobowych

  • realizacja cyklicznych audytów już funkcjonujących systemów ochrony danych osobowych oraz przeprowadzanie szkoleń w celu przybliżenia regulacji i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych;

 

  • weryfikacja pod kątem zakresu ochrony danych osobowych, umów o pracę, umów z kontrahentami oraz dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how;

 

  • opracowanie i wdrożenie systemu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych – w tym w szczególności przetwarzania danych osobowych i używania formularzy do pobieranych zgód, obowiązków informacyjnych czy rejestrów;

 

  • świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych bądź wsparcie w realizacji tej funkcji;

 

  • opracowanie bądź weryfikacja istniejącej dokumentacji pod kątem zgodności z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także prawami konsumentów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, a w tym: polityka prywatności, regulaminy, ocena  legalności pobieranych zgód od Klientów, ewentualnych procedur reklamacyjnych;

 

  • ISO 9001 *

Coaching prawny

  • prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu nowych regulacji prawnych dotyczące: obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO;  zasad przetwarzania danych; realizacja praw osób, których dane dotyczą, procedury w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych, dane osobowe a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów RODO, zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Holler Box