fbpx

Bloger Administratorem Danych Osobowych

Już w 2016r., w wyroku z dnia 19 października 2016 r. w sprawie C-582/14 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że adres IP, nawet dynamiczny, czyli zmieniający się, może stanowić dane osobowe. Zdaniem Trybunału nawet potencjalna możliwość zidentyfikowania osoby, która posługuje się jakimś adresem IP, oznacza, że adres IP należy uznać za dane osobowe z wszystkimi wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami. Każdy administrator serwisu internetowego, a więc i bloger, powinien zastanowić się, czy i w jakim zakresie przetwarza dane osobowe.

 

Trybunał w przywołanym wyroku uznał, że nie jest istotne, czy administrator serwisu dokonuje identyfikacji użytkowników, ale liczy się fakt, że potencjalnie zidentyfikować osobę, która posługuje się danym adresem IP.

 

To oznacza, że o ile blog nie jest prowadzony w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, bloger będzie uznany za Administratora danych osobowych- a jako taki- musi zapewniać, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w RODO i ustawach szczegółowych.

Autor /

natalia@wlochklis.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny od 2015 roku. Wielokrotnie doradzała i konsultowała wdrożenie oprogramowań komputerowych w zakresie opracowania, negocjowania oraz nadzorowania wykonania umów wdrożeniowych.

Holler Box