fbpx

Konsument zwraca uszkodzony towar – co dalej?

Prawo odstąpienia od umowy to jedno z podstawowych praw przysługujących konsumentowi, gdy umowa zawierana jest na odległość. Co do zasady wynosi 14 dni, ale gdy nie poinformujemy konsumenta o takiej możliwości – może wynieść aż 12 miesięcy.

 

W przypadku odstąpienia do umowy, konsument powinien towar zwrócić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od złożenia stosownego oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

Czy konsument ma prawo testować towar?

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (czyli czas na zastanowienie) zostało przyznane konsumentowi, gdyż nie ma on możliwości obejrzenia towaru, przetestowania go i dokonania oceny charakteru i funkcjonowania.

 

Co do zasady, konsument może testować towar, ale nie oznacza to, iż może on np. przetestować żarówki samochodowe w ten sposób, że zamontuje je w swoich pojeździe, włączy, a następnie stwierdzi, że nie jest zadowolony z ich funkcjonowania.

 

Ważne! Konsument może testować produkt tylko w taki sposób, w jaki robiłby to w sklepie stacjonarnym.

 

Konsument ponosi zatem odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymogami prawnymi.

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box