fbpx

Kontakt w celu uzyskania zgody nie jest formą marketingu bezpośredniego

 

Powyższa konkluzja wynika z przełomowego dla branży telekomunikacyjnej wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Wyrok dotyczył interpretacji art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, zgodnie z którym:

 

“Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (czyli w praktyce najczęściej telefonu) dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę”.

 

Zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadza on bezwzględny zakaz kontaktowania się z konsumentami bez dysponowania ich uprzednią zgodą. Prezes UOKiK wprost wskazuje, że zabronione jest nie tylko przedstawianie oferty handlowej, lecz także m.in. kontakt w celu uzyskania zgody na przyszły marketing bezpośredni.

 

Rozpoznające pozew abonenta przeciwko przedsiębiorcy  wykonującemu czynności telemarketingowe sądy były innego zdania. W uzasadnieniu wyroku Sądu I Instancji Sąd wskazał, że: „nie jest sprzeczne z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego wykonywanie przez pracowników pozwanej połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.” oraz wskazał: „Przyjmuje się, że marketing bezpośredni służy informowaniu o możliwości bezpośredniego nabycia towarów lub usług oraz składania potencjalnym klientom propozycji zawarcia umów, tym samym nie obejmuje swym zakresem pojęciowym kontaktów z użytkownikami końcowymi podejmowanych celem informowania o działalności przedsiębiorcy bez składania mu oferty handlowej i propozycji zawarcia umowy przez telefon.”

 

Rozpoznający apelację od wyroku Sądu I Instancji Sąd Okręgowy w całości podzielił powyższą argumentację.

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box