fbpx

MAREK KLIŚ

Radca prawny / Partner

+ 48 515 216 005

marek@wlochklis.pl

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ekspert w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych, a także w zakresie ochrony informacji i danych osobowych jak również cen transferowych. 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. 

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania obiegiem informacji pod kątem prawnym, ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

Obsługuje spółki prawa handlowego pod kątem spełniania przez nie wymogów prawnych prowadzonej działalności, w tym w szczególności w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

 

Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego. 

 

Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Audytor z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

Wykładowca na ATH gdzie prowadzi zajęcia z zakresu podstaw prawa dla studentów studiów filologicznych. 

 

Słuchacz podyplomowych studiów: Ochrony danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych – prowadzonych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 

 

Biegle włada językiem angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim. 

Holler Box