fbpx

MAREK WŁOCH

Radca prawny / Partner

+ 48 

marek.w@wlochklis.pl

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej korporacji, spółek notowanych na giełdzie. Ekspert z zakresu prawa konkurencji. Konsultował projekty ustawodawcze. Przez wiele lat był  głównym prawnikiem jednego z producentów piwa w  Polsce. Szkoleniowiec ekspert z zakresu. Spółki akcyjne – firma notowana na giełdzie.

Specjalista w zakresie prawa administracyjnego,  w szczególności prawa samorządowego, a także prawa budowlanego. 

 

Skutecznie doradza spółkom oraz jednostkom administracyjnym biorącym udział w procedurach zamówień publicznych przy tworzeniu i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

 

Specjalizuje się również w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego (obrót nieruchomościami, ograniczone prawa rzeczowe).

 

Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczych  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych.

Holler Box