fbpx

MARZENA WŁOCH

Radca prawny / Partner

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak również jednostek samorządowych.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1989r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

 

Od 1990r. uczestniczyła w tworzeniu i obsłudze prawnej pierwszych jednostek samorządu terytorialnego. Współtworzyła od strony prawnej pierwsze w kraju Stowarzyszenie Gmin Słowacko-Polskich Regionu Beskidzkiego. 

 

Specjalista w zakresie prawa administracyjnego,  w szczególności prawa samorządowego, a także prawa budowlanego. 

 

Skutecznie doradza spółkom oraz jednostkom administracyjnym biorącym udział w procedurach zamówień publicznych przy tworzeniu i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

 

Specjalizuje się również w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego (obrót nieruchomościami, ograniczone prawa rzeczowe).

 

Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczych  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych.

Holler Box