fbpx

NATALIA WŁOCH-KLIŚ 

Radca prawny / Partner

+ 48 601 248 643

natalia@wlochklis.pl

Specjalistka w zakresie prawa własności intelektualnej. Doradza podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego, ochrony własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny od 2015 roku.  Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów z branży kreatywnej, w szczególności w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej w umowach zarówno licencyjnych jak i przenoszących autorskie prawa majątkowe. Wspiera Klientów w procesie negocjacji kontraktów z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. 

 

Brała udział w procesie uzyskania praw własności przemysłowej w celu zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

 

Wielokrotnie doradzała i konsultowała wdrożenie oprogramowań komputerowych w zakresie opracowania, negocjowania oraz nadzorowania wykonania umów wdrożeniowych.

 

Obsługuje akcje promocyjne w zakresie reklamy, w tym reklamy produktów i usług objętych ograniczeniem reklamy  oraz programów lojalnościowych. 

 

W obszarze jej działalności znajduje się również opiniowanie prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. 

 

Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych, również w sprawach pracowniczych. 

 

Szkoleniowiec i audytor w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zakresie wdrożenia nowych regulacji RODO z uwzględnieniem aspektu usług świadczonych drogą elektroniczną.

Holler Box