fbpx

Niezgodność towaru z zamówieniem zgłoszona tuż przed upływem 2 lat po zakupie

Sprzedawca odpowiedzialny jest wobec konsumenta za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

Co do zasady, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W praktyce natomiast pojawia się problem, co w przypadku, gdy np. kupujący zamówił ubranie dla dziecka w określonym rozmiarze, ale sprzedawca przez pomyłkę wysłał rozmiar większy. Konsument natomiast stwierdził, że będzie używał zakupionego towaru, ale przed upływem 2 lat skorzysta z przysługującego mu prawa rękojmi i zgłosi reklamację.

 

Należy pamiętać, że nie każda rękojmia musi zostać uwzględniona. W przedstawionym przypadku, skoro konsument używał zakupionego towaru, pomimo iż teoretycznie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa, należałoby negatywnie rozpatrzyć zgłoszoną reklamację.

 

Prawo bardzo chroni konsumenta, ale nie oznacza to, iż ta ochrona jest nieograniczona.

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box