fbpx

NASZ SPECJALISTA

Natalia Włoch-Kliś

Natalia Włoch - Kliś

Radca Prawny / Partner

NOWE TECHNOLOGIE I IT

Ochrona własności intelektualnej w środowisku cyfrowym

 • zabezpieczenie twórcy w zakresie prawa własności intelektualnej w sieci;
 • wsparcie twórców oprogramowania w procesie wdrażania, zmiany systemów komputerowych, negocjowania i zawierania umów licencyjnych;
 • obsługa w zakresie prowadzenia sporów;

Dane osobowe i regulaminy

 • opracowanie oraz weryfikacja dokumentacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym regulaminów;
 • tworzenie i wdrażanie regulacji prawnych w zakresie e-marketingu i e-promocji;
 • opracowanie, wdrożenie oraz aktualizacja systemu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz wsparcie w wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych;

Analiza prawna produktów cyfrowych

 • tworzenie i weryfikacja regulaminów systemów, aplikacji i oprogramowania;

 

 • opracowanie i wdrożenie, aktualizację systemu ochrony danych osobowych

Bieżąca obsługa podmiotów „cyfrowych”

 • opracowanie, negocjowanie i wdrażanie umów licencyjnych, umów wdrożeniowych w zakresie systemów komputerowych;
 • weryfikacja umów, regulaminów pod kątem prawa konsumenckiego, a także prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • testowanie systemów pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • opracowanie i wdrożenie procesów bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach;
 • pomoc w ochronie prawnej własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;

Coaching prawny

 • udzielamy dedykowaną pomoc, dzięki czemu organizacja lepiej rozumie prawne aspekty swojej działalności i znacząco efektywniej potrafi zarządzać i kontrolować zasoby własności intelektualnej, a przez to potęgować własny biznes;

Holler Box