fbpx

Pierwsze odszkodowanie za naruszenie RODO

Zgodnie z art. 82 RODO „Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.”

 

Na podstawie wskazanego przepisu powód dochodził odszkodowania za otrzymanie wiadomości e-mail  z prośbą o wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Wiadomości były rozsyłane bez uprzedniej zgody na ich wysyłkę. Adresat wiadomości uznał, że jego dane w postaci adresu e-mail zostały wykorzystane bez podstawy prawnej i z tego tytułu zażądał 500 euro odszkodowania. Sprawa toczyła się przed niemieckim sądem okręgowym w Diez. Sąd uznał, że wypłacona przez nadawcę wiadomości wypłacił kwota 50 euro jest wystarczająca jako odszkodowanie za wysłanie jednej wiadomości.

 

Rozstrzygnięcie sądu ma  o tyle duże znaczenie, że RODO nie wskazuje mechanizmów umożliwiających wyliczenie odszkodowania za naruszenie Rozporządzenia. Sprawa rozstrzygnięta przez sąd niemiecki może więc być wskazówką dla orzeczeń w podobnych sprawach.

 

Warto dodać, że w Polsce obowiązki związane wysyłaniem informacji handlowych regulują ustawy szczegółowe. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną sankcjonuje przesyłanie niezamówionej informacji handlowej bez uprzednio wyrażonej zgody grzywną w wysokości do 5000 zł, która nakładana jest w postępowaniu sprawach o wykroczenia. Natomiast ustawa Prawo telekomunikacyjne za naruszenie podobnego obowiązku na gruncie tej ustawy przewiduje karę nakładaną przez Prezesa UKE w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box