fbpx

Prosta spółka akcyjna szansą dla start upów?

Nowa forma prawna prowadzenia działalności ma być odpowiedzią na potrzeby rynku, zwłaszcza start’upów.  Czy faktycznie spełni swoją rolę?

 

Na świecie wprowadza się nowe rozwiązania prawne, których celem jest przede wszystkim ułatwianie rozwijania i dofinansowania innowacyjności, pomysłów.  W Polsce odpowiedzią na te potrzeby ma być Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.)

 

Dotychczas zdecydowana większość nowych, innowacyjnych biznesów jest prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często jest to jednak forma wybierana na zasadzie „mniejszego zła”, bowiem w naszym kodeksie spółek handlowych nie ma bowiem odpowiedniej spółki kapitałowej dla start upu, który często potrzebuje finansowania zewnętrznego.  Spółka akcyjna – ze swej natury – jest trudna do prowadzenia, zwłaszcza dla dopiero kiełkującego biznesu. 

 

Główne założenia prostej spółki akcyjnej

 

Jak wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,  Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć w sobie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Najważniejsze z nich to przede wszystkim:

  • niski kapitał początkowy (1 złoty),
  • 24-godzinna rejestracja elektroniczna,
  • możliwość podejmowania uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w trakcie wideokonferencji,
  • maksymalnie wykorzystany potencjał ludzki – przewidziane są akcje za pracę i usługi,
  • brak zablokowanego kapitału zakładowego spółki – łatwiejsze dysponowanie środkami przy założeniu obowiązku dbania o wypłacalność spółki,
  • prosty, elektroniczny rejestr akcjonariuszy – może być prowadzony w formie blockchainu,
  • nie jest ona spółką publiczną przez co nie ma tylu obowiązków,
  • spółkę można przekształcić w spółkę akcyjną notowaną na giełdzie,
  • elastyczna struktura organów → brak rady nadzorczej ale możliwość powołania rady dyrektorów,
  • uproszczona metoda likwidacji – ponadto będzie możliwe rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie majątku i zobowiązań przez wspólnika.

 

Od kiedy?

 

Nowelizacja zgodnie z zapisami ma obowiązywać od 1 marca 2020 r.

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box