fbpx

NASZ SPECJALISTA

Natalia Włoch-Kliś

Natalia Włoch - Kliś

Radca Prawny / Partner

PRZEMYSŁ KREATYWNY

Prawo reklamy i promocji

  • umowy licencyjne oraz przenoszące autorskie prawa majątkowe przy realizacji sesji zdjęciowych, stron internetowych;

 

  • wspieranie zarówno twórców jak i agencji w sporządzaniu i negocjowaniu umów wydawniczych, impresariatu, umów licencyjnych, przenoszenia autorskich praw majątkowych;

 

  • tworzenie regulaminów akcji promocyjnych, kampanii marketingowych w zakresie reklamy produktów i usług objętych ustawowymi ograniczeniami reklamy;

 

  • projektowanie regulaminów imprez masowych wraz z całą dokumentacją niezbędną dla prawidłowego przeprowadzenia imprezy masowej, tj.: zgłoszenia organizatora, nadzór nad realizacją imprezy pod kątem prawnym, umowy ze sponsorami, wykonawcami;

Prawo autorskie

  • wspieranie twórców w tworzeniu odpowiednich do zagrożenia poziomów ochrony: patent, wzór użytkowy, znak towarowy;

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji: plagiat, wykorzystanie cudzych utworów przez konkurencję;

Komercjalizacja własności intelektualnej

  • wsparcie na etapie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności poprzez odpowiednie postanowienia umowy spółki, umów o współpracy czy umów z inwestorami;

 

  • projektowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe;

Coaching prawny

  • w ramach indywidualnego wsparcia, przybliżamy problematykę ochrony własności intelektualnej oraz wypracowujemy dedykowane rozwiązania chroniące firmę. W ramach warsztatów i bezpośrednich konsultacji, wskazujemy potencjalne źródła zagrożeń oraz proponujemy dedykowane narzędzia prawne służące zabezpieczaniu oraz dochodzeniu swoich praw;

Holler Box