fbpx

NASZ SPECJALISTA

Marek Kliś

Marek Włoch

Radca Prawny / Partner

SOFTWARE HOUSE

Umowy licencyjne (wdrożenia)

  • wsparcie przy tworzeniu, negocjowaniu, wdrażaniu umów licencyjnych, umów wdrożeniowych w zakresie systemów komputerowych;

 

  • tworzenie lub weryfikacja już istniejących regulaminów systemów, aplikacji, programów komputerowych;

Relacje wewnętrzne

  • pomoc w zabezpieczaniu innowacyjnych rozwiązań w relacjach z pracownikami oraz współpracownikami;

 

  • opracowanie i wdrażanie procesów bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach;

 

  • pomoc w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;

Ochrona danych osobowych

  • weryfikacja umów i regulaminów pod kątem prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji;

 

  • tworzenie dokumentacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

 

  • wsparcie w zakresie opracowania, wdrożenia i aktualizacji systemów ochrony danych osobowych oraz pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych;

Holler Box