fbpx

Wakacyjne zdjęcie z przyjaciółmi – co na to prawo do wizerunku?

Publikacja wakacyjnych zdjęć w mediach społecznościowych to dla wielu z nas stały element powrotu z wakacji. Publikujemy zdjęcia na których jesteśmy my sami, nasza rodzina, przyjaciele i szereg innych osób, które w tym samym czasie znalazły się w miejscu turystycznym. Czy mamy prawo opublikować zdjęcia z przyjaciółmi bez ich zgody i co na ten temat mówi prawo do wizerunku.

Prawo do wizerunku

My także możemy stać się częścią czyjejś fotografii bez zgody czy nawet wiedzy. W czasach, kiedy portale społecznościowe są nieodzowną częścią naszego życia, a łatwość robienia zdjęć jest większa niż kiedykolwiek, warto wiedzieć jakie mamy prawa i jakie prawa przysługują innym osobom.

Prawo do wizerunku uregulowane jest w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odnosi się do wszelkich form jego rozpowszechniania. Regulacje dotyczące tego prawa stosowane są nie tylko wobec zdjęć wydrukowanych ale także tych, które znaleźć mogą się w Internecie. Wizerunek, o którym mowa może przybierać wiele form, jednak w tym artykule skupimy się głównie na zdjęciach.

Czym jest wizerunek?

Prawo autorskie nie zawiera w sobie definicji wizerunku. Dookreślenie tego pojęcia znaleźć można natomiast w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30.01.2014r., sygn. akt I ACa 1452/13 wskazał:

„Pojęcie wizerunku obejmuje dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi (…)”.

Zatem, jeśli publikujemy w internecie zdjęcie z wizerunkiem innej osoby, musimy posiadać jej zgodę. Tyczy się to także wykorzystania w celach reklamowych i maketingowych. Zgoda na publikacje może być wyrażona zarówno ustnie, jak i pisemnie w formie aktu notarialnego. Zawsze jednak musi być to wyraźna zgoda, nie może być dorozumiania. Co do zasady zgoda może zostać odwołana. Skutki odwołania zgody na publikację wizerunku może być uregulowana np. w umowie, natomiast zaś co do zasady ma to skutek na przyszłość – czyli rozpowszechnianie przed odwołaniem zgody jest legalne.

Kiedy NIE potrzebujesz zgody na publikacje wizerunku?

Ustawa o prawie autorskim zawiera trzy okoliczności, w których zgoda na publikację wizerunku nie jest wymagana:

  • kiedy osoba otrzymała zapłatę za pozowanie, czyli wszelkie sesje komercyjne, magazynowe, czy modowe. Tutaj wynagrodzenie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na publikację. Tutaj znaleźć możecie dokumenty dla fotografów;

  • kiedy publikujemy wizerunek osoby powszechnie znanej podczas pełnienia przez nią funkcji publicznych. Umieszczanie zdjęć prywatnych osób publicznych nie jest dopuszczalne;

  • kiedy osoba jest częścią całości, czyli stanowi część zgromadzenia, nie stanowi głównego akcentu fotografii. Wyznacznikiem tego może być pytanie, czy po usunięciu danego wizerunku zdjęcie zmieni swój charakter bądź sens.

Jak chronić swój wizerunek?

Wizerunek chroniony jest nie tylko przez prawo autorskie, ale także przez prawo cywilne, ponieważ nasz wizerunek to również dobro osobiste. Prawo to jest skuteczne także w sieci i warto o tym pamiętać. Dlatego, jeśli nasze zdjęcie, bez zgody znalazło się w sieci, to prawo daje nam możliwość żądania jego usunięcia.

Publikując zdjęcia z wakacji, na których znajdują się wizerunki naszych przyjaciół czy znajomych zapytajmy o zgodę na ich publikację, pamiętając, że zgoda w formie słownej także może być w każdej chwili wycofana.

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box